Tin cậy

Radar Beep - Radar Detector

icenote8
9.52MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 2.0.5.5 1 tháng trước

Mô tả của Radar Beep - Radar Detector

Radar Beep is a radar detector for drivers. Simple, complete and FREE.

It uses GPS and your internet connection to show you where the radars are and help you avoid fines.
The basic idea is that you will know where the radars are when you drive, and can go past them at a safe speed.

Radar Beep integrates with all mobile phone GPS navigators to detect radars while navigating to your destination.
You can use the app with or without a navigator.

The app also has a map of radars with your position and direction.
It always focuses on the road in the right direction and shows radars around and ahead of you.

Radar Beep updates automatically, no action on your part is required.

To make it easier to turn the scanner on, you can use:
- The widget that comes with the app.
- Configure auto start with Bluetooth. The app will turn on by itself when the phone connects to the car via Bluetooth. When the car is turned off, the app turns off too.
- NFC magnetic sticker by Radar Beep which you can place in your car. The app will turn on when the phone is near the sticker (your phone has to support NFC). ** Coming soon **

This app includes advertising so we can offer the service for free.
If you don’t like the ads you can remove them with a small payment. Thanks for your help.

FEATURES:
- Radar detection: stationary, mobile, section, traffic lights, warnings of danger on the road, black spots and police checkpoints.
- Integrates with all GPS navigators to detect radar while you drive.
- Exact distance to the radar and the speed of your car.
- Warning distance graduated according to your speed for greater ease.
- Sound alerts proportional to the distance to the radar.
- Map view with your exact location and the location of the radar.
- Widget for turning the detector on quickly.
- Bluetooth auto start when you turn the car on.
- Intuitive interface design.
- Radar warnings in different countries.
- Voices: German, Arabic, Catalonian, Chinese, Spanish, French, English, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Turkish.
- Languages: German, Arabic, Catalonian, Chinese, Korean, Spanish, French, Hindi, English, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Turkish.
Radar Beep là một máy dò radar trình điều khiển. Đơn giản, đầy đủ và miễn phí.

Nó sử dụng GPS và kết nối internet của bạn để hiển thị cho bạn nơi mà các radar đang có và giúp bạn tránh bị phạt.
Ý tưởng cơ bản là bạn sẽ biết nơi mà các radar là khi bạn lái xe, và có thể đi qua chúng ở tốc độ an toàn.

Radar Beep tích hợp với tất cả các nhà hàng hải điện thoại di động GPS để phát hiện radar trong khi điều hướng đến đích của bạn.
Bạn có thể sử dụng các ứng dụng có hoặc không có một hoa tiêu.

Ứng dụng này cũng có một bản đồ radar với vị trí và hướng của bạn.
Nó luôn luôn tập trung vào con đường đúng hướng và cho thấy radar xung quanh và phía trước của bạn.

Cập nhật radar Beep tự động, không có hành động nào được yêu cầu.

Để làm cho nó dễ dàng hơn để chuyển các máy quét, bạn có thể sử dụng:
- Các phụ tùng đi kèm với các ứng dụng.
- Cấu hình tự động bắt đầu với Bluetooth. Các ứng dụng sẽ bật bởi chính nó khi điện thoại kết nối với xe thông qua Bluetooth. Khi chiếc xe bị tắt, các ứng dụng sẽ tắt quá.
- Nhãn dán NFC từ bởi Radar Beep mà bạn có thể đặt trong xe của bạn. Các ứng dụng sẽ bật khi điện thoại gần các nhãn dán (điện thoại của bạn có hỗ trợ NFC). ** Sắp **

Ứng dụng này bao gồm quảng cáo vì vậy chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ miễn phí.
Nếu bạn không thích các quảng cáo, bạn có thể loại bỏ chúng với một khoản thanh toán nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của bạn.

Các tính năng chính:
- Radar phát hiện: văn phòng phẩm, điện thoại di động, phần, đèn giao thông, cảnh báo nguy hiểm trên đường, các điểm đen và các trạm kiểm soát của cảnh sát.
- Tích hợp với tất cả các nhà hàng hải GPS để phát hiện radar trong khi bạn lái xe.
- Khoảng cách chính xác đến radar và tốc độ của chiếc xe của bạn.
- Cảnh báo khoảng cách tốt nghiệp theo tốc độ của bạn cho dễ dàng hơn.
- Cảnh báo âm thanh tỷ lệ thuận với khoảng cách đến radar.
- Xem bản đồ với vị trí chính xác của bạn và vị trí của radar.
- Widget để chuyển các máy dò trên một cách nhanh chóng.
- Bluetooth tự động bắt đầu khi bạn bật chiếc xe trên.
- Thiết kế giao diện trực quan.
- Radar cảnh báo ở các nước khác nhau.
- Giọng nói: tiếng Đức, tiếng Ả Rập, Catalonia, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý, Nhật Bản, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ.
- Ngôn ngữ: tiếng Đức, tiếng Ả Rập, Catalonia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, tiếng Pháp, Tiếng Hin-ddi, tiếng Anh, Ý, Nhật Bản, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Radar Beep - Radar Detector

4.5
4
5
3
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá Radar Beep - Radar Detector

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Radar Beep - Radar Detector, hãy là người đầu tiên!

Cờ Radar Beep - Radar Detector

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng icenote8
Cửa hàng icenote8 2.42k 760.27k

Thông tin APK về Radar Beep - Radar Detector

Phiên bản APK 2.0.5.5
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Radar Beep
Chính sách riêng tư http://www.radarbeep.com/legal/


Tải về Radar Beep - Radar Detector APK
Tải về